Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Η κατασκευή της Σπονδυλικής Στήλης

 Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από διάφορες δομές (οστά και συνδέσμους) που της παρέχουν σταθερότητα, δηλαδή αντίσταση εναντίον εξωτερικών παραμορφωτικών  δυνάμεων. Τα βασικά δομικά συστατικά της σπονδυλικής στήλης είναι τα ακόλουθα:


Το σπονδυλικό σώμα (εικόνα 1) είναι η κύρια δομή και δέχεται  τις κατακόρυφες δυνάμεις φόρτισης της σπονδυλικής στήλης. Έχει κυλινδρικό σχήμα και περιβάλλεται εξωτερικά από σκληρό φλοιώδες οστό, που του δίνει ισχυρά εμβιοδυναμικά πλεονεκτήματα. Το μήκος και το πλάτος των σπονδυλικών σωμάτων αυξάνονται καθώς πηγαίνουμε σε πιο χαμηλά τμήματα της σπονδυλικής στήλης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα αυξημένα φορτία που υφίστανται.                                           Εικόνα 1


Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος (εικόνα 2) χρησιμοποιείται ως το κύριο υλικό απορρόφησης των κραδασμών και αποτελεί την κύρια σταθεροποιητική δομή του τμήματος της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) που συμμετέχει σε κίνηση. 


                                        

                                             Εικόνα 2


Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται από τον πηκτοειδή πυρήνα (εικόνα 3), που είναι το κεντρικό - οπίσθιο τμήμα του δίσκου με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, και τον ινώδη δακτύλιο (εικόνα 4), μια δομή που βρίσκεται  στην περιφέρεια του δίσκου και παρέχει δομική σταθερότητα σε αυτόν. Οι κατακόρυφες  φορτίσεις προκαλούν την ισότιμη κατανομή των πιέσεων εντός του δίσκου, ενώ φορτία που ασκούνται περιφερικά οδηγούν σε συμπίεση  του ινώδους δακτυλίου, από την πλευρά που εφαρμόζεται η δύναμη και  παρεκτόπιση του πηκτοειδούς πυρήνα στην αντίθετη πλευρά. 
                  
                                         
                                             Eικόνα 3
                                          
                                         
                                             Εικόνα 4


Εκτός από τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, και οι μεσοσπονδύλιες διαρθρώσεις (facet joints), (εικόνα 5) εξυπηρετούν επιπρόσθετα την υποδοχή φορτίων και σταθεροποιούν τα γειτονικά μεσοσπονδύλια τμήματα. Ο προσανατολισμός τους στον χώρο σχετίζεται με τον επιθυμητό βαθμό κινητικότητας (την διευκολύνει ή την περιορίζει) και συνεπώς συμβάλλει στην σταθερότητα της ΣΣ. Η εκφύλιση των μεσοσπονδυλίων δίσκων και η απώλεια ύψους αυτών σε συνδυασμό με την απώλεια της ευθυγράμμισης των σπονδυλικής στήλης στο οβελιαίο επίπεδο (κάθετο), οδηγούν σε μεγαλύτερη φόρτιση των facet joints.

                                            
Εικόνα 5

Οι μεσοσπονδύλιοι σύνδεσμοι παρέχουν παθητική σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και παρέχουν αντίσταση ενάντια στις δυνάμεις  που θέλουν να διασπάσουν την Σπονδυλική Στήλη.

 Οι μεσοσπονδύλιοι μύες συνδέουν μεταξύ τους πολλαπλά επίπεδα της σπονδυλικής στήλης. Η κύρια λειτουργία τους είναι να σταθεροποιούν την σπονδυλική στήλη παρά να παράγουν κίνηση.

    Τα οπίσθια οστικά στοιχεία των σπονδύλων απαρτίζονται από το σπονδυλικό τόξο (εικόνα 6) ( ή πέταλο ) και την ακανθώδη  απόφυση στο κέντρο και τις εγκάρσιες αποφύσεις  δεξια και αριστερά. εκατέρωθεν. 
Το σημείο όπου το πέταλο ενώνεται με το σώμα του σπονδύλου είναι λεπτότερο και ονομάζεται αυχένας.
                                                  Εικόνα 6

Αυτά που έχουν  σημασία να θυμόμαστε είναι τα εξής:
-Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι παρεμβάλλονται μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων προσφέροντας στην σπονδυλική στήλη την ευκαμψία της και την αντοχή της στους κραδασμούς. Κάθε μεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται από τον ινώδη δακτύλιο και τον πηκτοειδή πυρήνα που βρίσκεται στο κέντρο του δακτυλίου και ελαφρώς  πίσω.
-Με την πάροδο του χρόνου και σε στενή συνάρτηση με το βαθμό καταπόνησης της ΟΜΣΣ (οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης) συντελείται σταδιακή εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου.
-Η εκφύλιση του δίσκου προκαλεί μείωση του ύψους του, σκλήρυνση του κολλαγόνου του και απώλεια της ελαστικότητας του, αφυδάτωση του πηκτοειδούς πυρήνα και μεγαλύτερη φόρτιση στις αρθρώσεις. Στη φάση αυτή έχουμε κατά κανόνα οσφυαλγία και ακτινολογικά διαπιστώνεται ελάττωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος (ελάττωση του ύψους του δίσκου).
-Η μετατόπιση και προβολή του δίσκου προς τα πίσω  ή πλάγια αποτελεί την ΚΜΔ (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου),
- Η Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου μπορεί να ασκεί πίεση είτε σε νευρική ρίζα είτε στο νωτιαίο μυελό.
-Η πίεση  αυτή των νευρικών στοιχείων έχει σαν αποτέλεσμα την αντανάκλαση του πόνου σε ένα  συνήθως από τα κάτω άκρα και στην παρουσία συγκεκριμένων κλινικών σημείων ανάλογα με το ποια νευρικά ρίζα ενοχλείται.
-Όταν η πίεση αφορά την Ο5 και ή την  Ι1 ρίζα έχουμε την κλασική ισχιαλγία-οσφυοϊσχιαλγία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου